Дата народження:

6 січня 1989 р.

 

Дата постригу:

10 квітня 2014 р.

 

Дата дияконської хіротонії:

15 квітня 2014 р.

 

Дата священицької хіротонії:

31 березня 2018 р.

 

День Ангела:

6 липня

 

 

 

Біографія:

 

 

Народився 6 січня 1989 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

 

З 1996 по 2001 р. навчався у Криворізькій загальноосвітній школі №67, з 2001 по 2006 р. – у Криворізькій загальноосвітній школі №68.

 

З 2004 по 2006 р. навчався у профільному економічному класі на базі Криворізького державного комерційно-економічного технікуму за спеціальністю основи бізнес-планування у підприємницькій діяльності.

 

У 2010 р. закінчив бакалаврат, а в 2011 р. – магістратуру на історичному факультеті Криворізького державного педагогічного університету (спеціальність – історія, спеціалізація – правознавство).

 

У 2011 р. вступив до Київської духовної семінарії.

 

З 24 лютого 2014 р. по 10 червня 2018 р. – діловод Канцелярії Київської Митрополії Української Православної Церкви.

 

10 квітня 2014 р. у Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ректором Київської духовної академії і семінарії митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм пострижений у мантію з ім’ям Митрофан, на честь сщмч. Митрофана, архієпископа Астраханського і Царевського (день пам’яті – 6 липня).

 

15 квітня 2014 р. в Академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм рукоположений у сан ієродиякона.

 

До дня Святої Пасхи 2015 р. нагороджений подвійним орарем.

 

У 2015 р. закінчив Київську духовну семінарію.

 

З 1 вересня 2015 р. призначений викладачем історії України Київської духовної семінарії.

 

У 2017 р. закінчив магістратуру Київської духовної академії.

 

11 червня 2017 р. возведений у сан архідиякона.

 

У жовтні 2017 р. зарахований до аспірантури Київської духовної академії.

 

31 березня 2018 р. у Трапезному храмі на честь прпп. Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм рукоположений у сан ієромонаха з возложенням наперсного хреста.

 

У 2018–2019 н. р. навчався на автономному факультеті протестантського богослов’я Женевського університету (Швейцарія) на магістерській програмі (MAS).

 

7 червня 2020 р. нагороджений хрестом з прикрасами.

 

29 липня 2020 р. закінчив аспірантуру Київської духовної академії зі здобуттям наукового ступеню кандидата богослов’я (PhD). Тема дисертації: «Субъективная сотериология в богословском наследии митрополита Киевского святителя Петра Могилы».

 

З 1 вересня 2020 р. призначений черговим помічником проректора з виховної роботи Київської духовної академії і семінарії.

 

Освіта:

 

2006 р. – Криворізький державний комерційно-економічний технікум.

 

2011 р. – Криворізький державний педагогічний університет, магістр.

 

2015 р. – Київська духовна семінарія, бакалавр богослов’я.

 

2017 р. – Київська духовна академія, магістр богослов’я.

 

2019 р. – Женевський університет, магістр (MAS).

 

2020 р. – Київська духовна академія, кандидат богослов’я (PhD).

 

 

Публікації

 

Магістерські роботи та дисертація:

 

Божко О.О. Формування дослідницьких компетенцій студентів засобом джерелознавчої критики історичних документів при вивченні державотворчих процесів в Україні в період Гетьманату П. Скоропадського: Магістерська робота. — Кривий Ріг, 2011. На правах рукопису. (Захищена в Криворізькому державному педагогічному університеті 14.06.2011.).

 

Митрофан (Божко), иерод. Амартология в богословском наследии святителя Петра Могилы, митрополита Киевского: Магистерская работа. — Киев, 2017. На правах рукописи. (Защищена в Киевской духовной академии 09.06.2017.).

 

Bozhko Oleksii. “Partakers of the Divine Nature”: The Ecumenical Relevance of 2 Peter 1:4 through the Study of Thomas Aquinas, Gregory Palamas and Martin Luther: Thesis presented as part of the requirements for the degree of Master of Advanced Studies in Ecumenical Studies. — Geneva, 2019. (Защищена в Женевском университете 11.06.2019.).

 

Митрофан (Божко), иером. Субъективная сотериология в богословском наследии митрополита Киевского святителя Петра Могилы: Диссертация на соискание научной степени доктора философии по специальности «Православное богословие». — Киев, 2020. На правах рукописи. (Защищена в Киевской духовной академии 29.07.2020.).

 

Книги:

 

 1. Божко А.А. Храм Рождества Пресвятой Богородицы (1886–2012): Исторический очерк / Алексей Алексеевич Божко. — Кривой Рог, 2012. — 84 с., ил.
 2. Божко О.О. Основи релігієзнавства: Навчальна програма курсу для 10(11) класу / Олексій Олексійович Божко. — Кривий Ріг: Духовно-просвітницький центр при храмі Різдва Пресвятої Богородиці, 2012. — 30 с.
 3. Митрофан (Божко), иерод. Агиология: изучение типов святости: Учебная программа курса и методические рекомендации для преподавания в воскресной школе / Иеродиакон Митрофан (Божко). — Кривой Рог: Духовно-просветительский центр при храме Рождества Пресвятой Богородицы, 2014. — 32 с.
 4. Митрофан (Божко), иерод., Охинченко А.Ф. Покровская церковь на Карнаватке (1884–1964–1999–2014): Исторический очерк. — Кривой Рог, 2016. — 64 с.: ил.
 5. Митрофан (Божко), иером. Субъективная сотериология в богословском наследии митрополита Киевского святителя Петра Могилы: Автореферат диссертации на соискание научной степени доктора философии по специальности «Православное богословие». — К., 2020. — 25 с.

 

Статті:

 

 1. Божко О. Суспільно-політичні процеси в Україні початку ХХ століття очима Павла Скоропадського // Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу: Збірник студентських наукових праць. Вип. 4 / Гол. ред. О.І. Кожухар. — Кривий Ріг, 2008. — С.7–10.
 2. Божко О. Гетьман П. Скоропадський: погляд на суспільно-політичні процеси в Україні початку ХХ століття // Життя і мистецтво: етичний вимір: Збірник наукових праць. — Кривий Ріг: КФ ЗНУ, 2008. — С.16–18.
 3. Божко О. Проблема гармонійного життя людини у філософії Г.С. Сковороди // Збірник наукових праць студентів / Гол. редактор д.п.н., професор, академік МАТО та МСАО ім. Я.А. Коменського, проректор з наукової роботи, зав. кафедри педагогіки КДПУ Л.В. Кондрашова. — Кривий Ріг: КДПУ, 2008. — Вип. 13. — С.109–111.
 4. Божко О.О. Голодомор очима голодуючих (за архівними матеріалами) // Українська держава — історія та сучасність: Збірник матеріалів другої міської студентської історичної конференції. — Жовті Води, 2008. — С.47–50.
 5. Божко О. До проблеми зрадництва гетьмана Івана Мазепи // Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології. — Одеса, 2009. — С.76–78.
 6. Божко О. Інкорпорація української еліти Лівобережжя до складу російського дворянства // Шевченківські дні — 2009. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / Редкол.: член-кор. НАНУ В.Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю.В. Латиш (відп. ред.) та ін. — К., 2009. — С.10–13.
 7. Божко О. Українське духовенство в Руській православній церкві у першій половині XVIII століття // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.). — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. — С.35–36.
 8. Божко О.О. Центральні органи державної влади України часів Гетьманату П. Скоропадського // Українська державність: історія і сучасність: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (26 листопада 2009 р.). Частина І / Під заг. ред. К.В. Балабанова. — Маріуполь, 2009. — С.5–7.
 9. Божко О. Церемоніал та придворний етикет Української Держави Павла Скоропадського // Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу: Збірник студентських наукових праць. Вип. 5 / Гол. ред. О.І. Кожухар. — Кривий Ріг, 2010. — С.31–37.
 10. Божко О.О. Розбудова збройних сил Української Держави з погляду гетьмана Павла Скоропадського // НОВИК. Сборник научных статей по военной истории Научного Одесского военно-исторического клуба. — Выпуск 3. — Одесса, 2010. — С.87–93.
 11. Божко О.О. Кривий Ріг у архіпастирському служінні священномученика Онуфрія (Гагалюка) // Гуманітарний журнал. — 2010. — №3–4. — С.107–112. — Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/613.
 12. Божко О.О. Проблема представництва в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського // Другі криворізькі історико-правові читання «Політико-правові проблеми розвитку сучасної України»: збірка тез регіональної студентської наукової конференції / уклад. О.М. Стець, Н.О. Барабаш. — Кривий Ріг, 2011. — С.40–43.
 13. Божко О.О. Викладачі та студенти Криворізького педагогічного інституту — учасники партизанських загонів та підпільних груп в роки Великої Вітчизняної війни (на матеріалах архівних документів історичного музею КДПУ) // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті: Матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 66-й річниці Перемоги, 20-річчю Незалежності України (Кривий Ріг, 22 квітня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький державний педагогічний університет. — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. — С.155–157.
 14. Божко О.О. Вільне козацтво в Україні за часів Другого Гетьманату // НОВИК. Труды по военной истории. Сборник научных статей по военной истории Научного Одесского Военно-Исторического клуба. — Выпуск 4. — Одесса, 2011. — С.116–120.
 15. Славтич Н.В., Божко А.А. К вопросу о методике работы с детским церковным хором // Славтич Н.В. Лети душа…: Песнопения a cappella для однородного и смешанного хора с приложением методических рекомендаций / Наталия Вячеславовна Славтич. — Кривой Рог, 2012. — С.40–46.
 16. Божко О.О. Проблема форми державного правління Гетьманату П. Скоропадського // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу» (Ужгород, УУБА, КаУ, 11–12 листопада 2011 року). — Ужгород: Інформаційно-видавничий центр УУБА–КаУ (директор Федорчук Д.В.), 2012. — С.166–173.
 17. Божко О.О. Яким має бути сучасний курс з «Основ релігієзнавства» у школі // «Дні науки філософського факультету — 2013», Міжн. наук. конф. (2013; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету — 2013», 16–17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. — Ч. 5. — С.8–11.
 18. Божко О. Свято-Покровський храм села Лозуватка // Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих учених. — Вип. VI: у 8-ми част. / Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В.Ф. Колесник (голова), доц. О.Ю. Комаренко (заст. голови), І.В. Семеніст (відп. редактор) та ін. — Ч 1. — К., 2013. — С.4–5.
 19. Божко О. «Пою Богу моему дондеже есмь»: життя і служіння настоятеля Миколаївської церкви Кривого Рогу священика Іоанна Бабури (друга половина ХІХ століття) // Сучасний вимір православної культури: збірник матеріалів Других міжнародних наукових Кирило-Мефодіївських читань, присвячених 1150-літтю слов’янської писемності та 1025-річчю Хрещення Київської Русі. — Вип. 2 / [редкол.: Архієпископ Криворізький і Нікопольський Єфрем (відп. ред.) та ін.]. — Кривий Ріг, 2013. — С.81–86.
 20. Супрун Н.А., Хворост А., свящ., Божко А. Духовно-просветительская работа Воскресной школы Куряжской воспитательной колонии им. А.С. Макаренко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. — 2013. — №2(7). — С.162–167. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711963.
 21. Божко А. О Миланском эдикте и других уроках прошлого // Академический Летописец. — 2013. — №1. — С.16–19.
 22. Божко А. Откуда есть пошла земля Русская, или Камо грядеши? (К 900-летию «Повести временных лет») // Академический Летописец. — 2013. — №2. — С.24–27.
 23. Супрун М.О., Божко О.О. Використання логічних блок-структур у навчально-виховному процесі Недільної школи // Вопросы методики и практики преподавания в Воскресной школе: Материалы научно-практической конференции (16–17 ноября 2012 г.) / Глав. ред. прот. Анатолий Рыженко. — Кривой Рог: Духовно-просветительский центр при храме Рождества Пресвятой Богородицы, 2014. — С.13–17.
 24. Божко А.А. Формирование религиоведческих понятий на уроках Закона Божия (на примере понятия «вера») // Вопросы методики и практики преподавания в Воскресной школе: Материалы научно-практической конференции (16–17 ноября 2012 г.) / Глав. ред. прот. Анатолий Рыженко. — Кривой Рог: Духовно-просветительский центр при храме Рождества Пресвятой Богородицы, 2014. — С.17–20.
 25. Божко О.О. Супровідний коментар до навчальної програми курсу «Основи релігієзнавства» для 10(11) класу // Вопросы методики и практики преподавания в Воскресной школе: Материалы научно-практической конференции (16–17 ноября 2012 г.) / Глав. ред. прот. Анатолий Рыженко. — Кривой Рог: Духовно-просветительский центр при храме Рождества Пресвятой Богородицы, 2014. — С.52–55.
 26. Божко О.О. Мотиви богоборства і покаяння у творчості Т.Г. Шевченка // Вопросы методики и практики преподавания в Воскресной школе: Материалы научно-практической конференции (16–17 ноября 2012 г.) / Глав. ред. прот. Анатолий Рыженко. — Кривой Рог: Духовно-просветительский центр при храме Рождества Пресвятой Богородицы, 2014. — С.59–62.
 27. Божко О.О. Від ясел до Голгофи: життєвий шлях настоятеля Покровської церкви на Карнаватці протоієрея Діодора Якубовича (1868–1937) / О.О. Божко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. — 2014. — Вип. 12. — С.229–235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nuippp_2014_12_26.
 28. Митрофан (Божко), ієрод. Вознесенська церква Кривого Рогу (1904–1934): символ покоління // Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кіровоград, 16 травня 2014 р.): у 3-х частинах. — Д.: ТОВ «Інновація», 2014. — Ч. 3. — С.196–199.
 29. Митрофан (Божко), иерод. История как исповедь // Академический Летописец. — 2014. — №1. — С.32–33.
 30. Митрофан (Божко), иерод. Поминайте наставников ваших… (Блаженной памяти почившего ректора КДАиС протоиерея Николая Забуги) // Академический Летописец. — 2015. — №1. — С.14–19.
 31. Митрофан (Божко), иерод. Могилянское возрождение и казацкое барокко (мысли вслух) // Академический Летописец. — 2015. — №2. — С.12–15.
 32. Митрофан (Божко), иерод. «Подобни мне бывайте, якоже аз Христу…». Светлой памяти архимандрита Елевферия (Диденко) // Академический Летописец. — 2016. — №1. — С.30–33.
 33. Митрофан (Божко), иерод. Митрополит Макарий (Булгаков): пленение схоластикой? К 200-летию со дня рождения // Академический Летописец. — 2016. — №2. — С.28–34.
 34. Супрун М.О., Митрофан (Божко), ієрод. Каяття засудженого як запорука успіху його ресоціалізації: кримінологічна характеристика / М.О. Супрун, ієродиякон Митрофан (Божко) // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2017. — №1. — С.204–210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2017_1_28.
 35. Божко А. Размышления о педагогическом служении священника // Супрун М.О. Педагогіка: Підручник для духовних і світських навчальних закладів освіти / М.О. Супрун. — К.: КДА, 2018. — С.188–190.
 36. Митрофан (Божко), иерод., Супрун Н.А. Церковно-приходские и воскресные школы: исторический экскурс // Супрун М.О. Педагогіка: Підручник для духовних і світських навчальних закладів освіти / М.О. Супрун. — К.: КДА, 2018. — С.230–238.
 37. Митрофан (Божко), ієрод. Інтерв’ю з педагогом Корпорації духовних шкіл доктором педагогічних наук, професором Супруном Миколою Олексійовичем // Супрун М.О. Педагогіка: Підручник для духовних і світських навчальних закладів освіти / М.О. Супрун. — К.: КДА, 2018. — С.396–399.
 38. Митрофан (Божко), иером. Свобода = усилие быть собой // Академический Летописец. — 2018. — №2. — С.50–57.
 39. Митрофан (Божко), иером. Узнать себя в других, или Брать то, что уже наше. Заметки о синтезе в украинской культуре // Академический Летописец. — 2019. — №1. — С.40–43.
 40. Митрофан (Божко), ієром. Споживацтво як новітній сурогатний світогляд // Сучасний вимір православної культури: збірник матеріалів Сьомих міжнародних наукових Кирило-Мефодіївських читань (м. Кривий Ріг, 18 травня 2018 року) / [редкол.: Митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем (відп. ред.) та ін.]. — Вип. 7. — Кривий Ріг, 2019. — С.22–26.
 41. Божко, Митрофан. Тема обожения в богословско-литературном наследии митрополита Киевского Петра Могилы // Теолошки погледи. — Т.LII. — №2. — Београд: Свети Архиереjски Синод Српске Православне Цркве, 2019. — С.359–382.
 42. Митрофан (Божко), иером. Аннотация на книгу Н.А. Супруна «Педагогика» // Церковная православная газета. — 2020, январь. — №1 (491). — С.10.
 43. Митрофан (Божко), иером. Определение таинства в литературно-богословском наследии святителя Петра Могилы [Электронный ресурс] // Офіційний веб-сайт Київської духовної академії і семінарії. — URL: http://kdais.kiev.ua/event/Апробаційна-стаття-Определения-таин/ (дата посещения: 16.03.2020).
 44. Bozhko, Mitrophan. Good Works and Their Place in the Process of Personal Salvation According to the Theological Views of St Peter Mogila, the Metropolitan of Kyiv (1596–1646) // Теолошки погледи. — Т. LIII. — №1. — Београд: Свети Архиереjски Синод Српске Православне Цркве, 2020. — С.35–54.
 45. Митрофан (Божко), иером. Богословские аспекты епитимии в творениях святителя Петра Могилы // Труди Київської Духовної Академії. — №32. — К.: Київська духовна академія і семінарія, 2020. — С.107–124.
 46. Митрофан (Божко), иером. Между историей и историософией: 400 лет возобновления православной иерархии Киевской митрополии // Академический Летописец. — 2020. — №1. — С.26–30.