ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на заочне відділення Київської духовної академії і семінарії

 

 

Київська духовна академія

 

03041, м. Київ, вул. Полковника Затєвахіна, 14.

Телефон заочного відділу: +380668768911

Електронна пошта: kda_zs@ukr.net

 

Київська духовна академія — вищий богословський навчальний заклад Української Православної Церкви, є науково-богословським та освітнім центром, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, фахівців в області богословської науки.

 

Термін навчання — 3,5 роки. Навчання платне.

 

До вступних іспитів на заочне відділення Київської духовної академії допускаються миряни та клірики Православної Церкви, які не перебувають під церковним судом або за штатом, успішно закінчили Семінарію за першим розрядом (без трійок) та отримали благословення на вступ від єпархіального архієрея. Перешкодою до вступу на заочне відділення КДА є відсутність атестації з предметів, що вивчаються в Семінарії.

 

Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти іспити з таких дисциплін:

 

 1. Догматичне богослов’я (завантажити);
 2. Святе Письмо Старого і Нового Завіту (завантажити);
 3. Церковна історія (завантажити);
 4. Письмова робота.

 

 

Для вступу необхідно підготувати такі документи:

 

 

 1. Прохання на ім’я ректора КДАіС (завантажити). Подається від руки або в друкованому варіанті. Внизу обов’язково мають бути дата і особистий підпис;

 

 1. Анкета (завантажити). Заповнюється від руки або на комп’ютері. Внизу обов’язково мають бути дата і особистий підпис;

 

 1. Рекомендація від єпархіального архієрея із зазначенням про вступ на заочний сектор. (рекомендація вікарного архієрея також має бути з резолюцією єпархіального архієрея). Документ обов’язково має бути завірений печаткою;

 

 1. 2 фотографії 6х8 (священнослужителі фотографуються в одязі, що відповідає сану);

 

 1. Автобіографія (завантажити). Пишеться абітурієнтом особисто від руки;

 

 1. Диплом про закінчення Семінарії з додатком (оригінал та копія);

 

 1. Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал та копія);

 

 1. Диплом про вищу, середню спеціальну чи позашкільну освіту з додатком (якщо така освіта є) (оригінал та копія);

 

 1. Копія паспорта (стор. 1, 2). При наявності ID паспорта — копія паспорта (для іноземців потрібен нотаріально завірений переклад);

 

 1. Грамота про рукоположення (для абітурієнтів у священному сані, оригінал та копія).

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Для зарахування до числа абітурієнтів на заочне відділення Київської духовної академії необхідно особисто подати оригінали документів до Канцелярії заочного відділення або надіслати СКАНКОПІЇ оригіналів усіх вказаних документів на електронну адресу Приймальної комісії: kda_zs@ukr.net.

 

Абітурієнт, який подав документи онлайн, зобов’язаний надати оригінали усіх вказаних вище документів та їхні копії до початку вступних іспитів. Приймальна комісія може не допустити абітурієнта, який вчасно не подав усі документи.

  

Прийом документів та зарахування до числа абітурієнтів здійснюється тільки за наявності ВСІХ необхідних документів.

 

 

Київська духовна семінарія

 

03041, м. Київ, вул. Полковника Затєвахіна, 14.

Телефон заочного відділу: +380668768911

Електронна пошта: kda_zs@ukr.net

 

Київська Духовна Семінарія — вищий богословський навчальний заклад, який готує священнослужителів.

 

Термін навчання — 4 роки. Навчання платне.

 

Вікові рамки для мирян — 55 років.

 

Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти іспити з таких дисциплін: Біблійна історія Старого і Нового Завіту (завантажити), Основи Православного віровчення (завантажити), написати твір на біблійну або церковно-історичну тему, показати тверде і осмислене знання молитов напам’ять:

 

початкових: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите поклонимся»;

 

ранкових: «От сна восстав», «Боже, очисти мя грешнаго», «Пресвятая Владычице моя, Богородице», «Святый Ангеле»;

 

вечірніх: «Боже вечный», «Вседержителю слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», «Ангелу Хранителю»;

 

Божій Матері: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи»;

 

а також: Символ віри, Заповіді Мойсея, Заповіді Блаженств, тропар своєму святому, псалми 50-й та 90-й, тропарі двунадесятих свят, молитву перед причастям, молитву прп. Єфрема Сирина.

 

Абітурієнти повинні вміти читати Псалтир церковнослов’янською мовою, знати основні церковні піснеспіви та мати досвід кліросного послуху.

  

Для вступу необхідно підготувати такі документи:

 

 1. Прохання на ім’я ректора КДАіС (завантажити)Подається від руки або в друкованому варіанті. Внизу обов’язково мають бути дата і особистий підпис;

 

 1. Анкета (завантажити). Заповнюється від руки або на комп’ютері. Внизу обов’язково мають бути дата і особистий підпис;

 

 1. Рекомендація від єпархіального архієрея або парафіяльного священника, завірена єпархіальним архієреєм (рекомендація вікарного архієрея також має бути з резолюцією єпархіального архієрея). Документ обов’язково має бути завірений печаткою;

 

 1. 2 фотографії 6х8 (священнослужителі фотографуються в одязі, що відповідає сану);

 

 1. Автобіографія (завантажити). Пишеться абітурієнтом особисто від руки;

 

 1. Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал та копія);

 

 1. Диплом про вищу, середню спеціальну чи позашкільну освіту з додатком (якщо така освіта є) (оригінал та копія);

 

 1. Диплом про закінчення Духовного училища з додатком (якщо така освіта є) (оригінал та копія);

 

 1. Копія паспорта (стор. 1, 2, 10, 11). При наявності ID паспорта – копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання особи;

 

 1. Грамота про рукоположення (тільки для абітурієнтів у священному сані).

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Для зарахування до числа абітурієнтів на заочне відділення Київської духовної семінарії необхідно особисто подати оригінали документів до Канцелярії заочного відділення або надіслати СКАНКОПІЇ оригіналів усіх вказаних документів на електронну адресу Приймальної комісії: kda_zs@ukr.net.

 

Абітурієнт, який подав документи онлайн, зобов’язаний надати оригінали усіх вказаних вище документів та їхні копії до початку вступних іспитів. Приймальна комісія може не допустити абітурієнта, який вчасно не подав усі документи.

  

Прийом документів та зарахування до числа абітурієнтів здійснюється тільки за наявності ВСІХ необхідних документів.

 

 

 

ПРАВИЛА НАВЧАННЯ

на заочному відділенні Київської духовної академії і семінарії

 

 

Київська духовна академія

 

Київська Духовна Академія – вищий навчальний заклад Української Православної Церкви.

 

На заочне відділення магістратури КДА приймаються священнослужителі; викладачі з інших духовних навчальних закладів;  співробітники церковних відділів та установ, котрі закінчили семінарію по першому розряду (без трійок).

 

Термін навчання у магістратурі КДА – 3,5 роки.

 

Навчальний рік у Київській Духовній Академії складається з 2-х семестрів. Навчання платне.

 

Студенти забезпечуються навчальними програмами на кожен наступний семестр.

 

Згідно з семестровим розкладом, студентам необхідно своєчасно з’явитись на сесії для здачі іспитів (І, ІІ семестр). Студенти І-го курсу прибувають на першу настановчу сесію, згідно графіка, визначеного адміністрацією заочного сектору. Якщо студент не може з’явитись  на сесію з поважних причин, він має повідомити про це в заочне відділення КДАіС телефоном або електронною поштою. В наступний приїзд потрібно підтвердити  причину пропуску сесії довідкою (медичною, єпархіальною, тощо).

 

Прибувши на сесію, студент повинен надати довідку із засвідченням того, що він є кліриком відповідної єпархії, та не перебуває під забороною, церковним судом та за штатом (довідка подається два рази на рік під час проведення сесій). Миряни представляють довідку про те, що вони продовжують виконання церковного послуху.

 

При переході в іншу єпархію, студент повинен подати до канцелярії заочного відділення відповідну довідку.

 

Переведення з курсу на курс КДА, (після закінчення навчального року) здійснюється:

а) за умови отримання позитивних атестацій;

б) відсутності заборгованостей по всім дисциплінам;

в) після оплати навчання.

 

Виключенню підлягають студенти, котрі пропустили 2 сесії (без поважних причин).

 

Перездача двох незадовільних оцінок (по одному предмету) здійснюється в присутності викладацької комісії. При отриманні трьох двійок (по різним предметам) студент підлягає автоматичному виключенню.

 

Академічна відпустка надається студентам заочного відділення на підставі пред’явлених документів, що підтверджують необхідність тимчасового звільнення від навчання.

 

Студенти можуть користуватися фондами бібліотеки КДАіС в читацькому залі.

 

Студенти магістратури не забезпечуються житлом та харчуванням.

 

Студенти І-го курсу магістратури КДА повинні представити наукову записку до обраної теми магістерської роботи на першу екзаменаційну сесію.

 

На кожну наступну сесію студенти магістратури повинні надавати частину магістерської роботи, узгоджену з науковим керівником, згідно календарного плану написання роботи.

 

В разі нездачі студентом частини магістерської роботи, студент до здачі екзаменів не допускається.

 

Магістерські роботи захищаються на Вченій Раді КДАіС.

 

Видача дипломів Академії випускникам магістратури заочного відділення здійснюється після успішного закінчення під час загального випуску в кінці навчального року.

 

 

Київська духовна семінарія

 

 

На заочне відділення КДС приймаються священнослужителі; викладачі з інших духовних навчальних закладів;  співробітники церковних відділів та установ.

 

Навчальний рік у Київській духовній семінарії складається з 2-х семестрів. Для першого класу Семінарії додатково проводиться настановча сесія на початку навчального року

 

Навчання платне.

 

Студенти забезпечуються навчальними програмами на кожен наступний семестр.

 

Студенти КДС житлом та харчуванням не забезпечуються.

 

Згідно з семестровим розкладом, студентам необхідно своєчасно з’явитись на сесії для здачі іспитів (І, ІІ семестр). Якщо студент не може з’явитись  на сесію з поважних причин, він має повідомити про це в заочне відділення КДАіС електронною поштою, факсом або телеграмою. В наступний приїзд потрібно підтвердити  причину пропуску сесії довідкою (медичною, єпархіальною, тощо).

 

Прибувши на сесію, студент повинен надати довідку з засвідченням того, що він є кліриком відповідної єпархії канонічної Церкви, та не перебуває під забороною (довідка подається два рази на рік під час проведення сесій). Миряни представляють довідку про те, що вони продовжують виконання церковного послуху.

 

При переході в іншу єпархію, студент повинен подати до канцелярії заочного відділення відповідну довідку.

 

Переведення з класу в клас КДС (після закінчення навчального року) здійснюється:

а) за умови отримання позитивних атестацій.

б) відсутності заборгованостей по всім дисциплінам;

в) по сплаті за навчання.

 

Студенти 1, 2, 3, 4 класів семінарії здають в канцелярію заочного відділу  один твір за семестр. Письмові роботи здаються виключно в рукописній  формі

 

Методичні рекомендації з написання семестрових творів в КДАіС (завантажити)

 

Виключенню підлягають студенти, котрі пропустили 2 сесії (без поважних причин).

 

Перездача двох незадовільних оцінок (по одному предмету) здійснюється в присутності викладацької комісії. При отриманні трьох двійок (по різним предметам) студент підлягає автоматичному виключенню.

 

Студенти можуть користуватися фондами бібліотеки КДАіС в читальному залі.

 

Академічна відпустка надається студентам заочного відділення на підставі пред’явлених документів, що підтверджують необхідність тимчасового звільнення від навчання.

 

Студенти 4-го класу, які мають заборгованості по предметам чи оплаті за навчання, не допускаються до здачі підсумкового бакалаврського екзамену.

 

Видача дипломів бакалавра КДС студентам заочного відділення здійснюється після успішного закінчення навчання під час загального випуску в кінці навчального року.

 

 

СЕСІЯ

 

Графік весняної сесії для студентів і вихованців КДАіС на II семестр 2023-2024 навчального року (завантажити)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для студентів ІII курсу КДА, І потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для студентів ІII курсу КДА, ІI потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для студентів ІI курсу КДА, І потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для студентів ІI курсу КДА, ІI потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для студентів І курсу КДА (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 4-го класу КДС, І потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 4-го класу КДС, ІІ потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 4-го класу КДС, ІІІ потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 3-го класу КДС, І потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 3-го класу КДС, ІІ потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 2-го класу КДС, І потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 2-го класу КДС, ІI потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 1-го класу КДС, І потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Графік весняної екзаменаційної сесії для вихованців 1-го класу КДС, ІІ потік (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

 

 

 

ТЕМИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

 

 

Теми творів для вихованців 1-го класу КДС на І та ІІ семестри (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Теми творів для вихованців 2-го класу КДС на І та ІІ семестри (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Теми творів для вихованців 3-го класу КДС на І та ІІ семестри (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Теми творів для вихованців 4-го класу КДС на І та ІІ семестри (ЗАВАНТАЖИТИ)