ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

У цьому розділі студенти та вихованці денного і заочного відділень Київської духовної академії і семінарії можуть завантажити основні нормативні документи, які є необхідними під час навчання та написання випускних кваліфікаційних робіт.

 

Перехідне положення про наукову роботу (завантажити)

 

Концепція вищої духовної освіти Української Православної Церкви (завантажити)

 

Положення про дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню доктор філософії по спеціальності «Православне богослов’я» (завантажити)

 

Методичні рекомендації для написання автореферату дисертації (завантажити)

 

Методичні рекомендації щодо апробації (передзахисту) кандидатської дисертації в КДА (завантажити)

 

Положення про магістратуру Київської духовної академії (завантажити)

 

Положення про магістерську роботу Київської духовної академії (завантажити)

 

Положення про Журнал обліку науково-дослідної роботи (завантажити)

 

Положення про бакалаврську роботу Київської духовної семінарії (завантажити)

 

Методичні рекомендації з написання семестрових творів в КДАіС (завантажити)

 

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

 

Оформлення основних документів для написання наукової роботи (прохання, наукова записка, титульна сторінка, зміст роботи, правила оформлення джерел і літератури, автореферат) (завантажити)

 

Оформлення прохання на затвердження теми дипломної роботи (завантажити)

 

Оформлення наукової записки (завантажити)