Дата народження:

 

2 квітня 1962 року

 

День тезоіменитства:

 

22 травня, 19 грудня

 

Біографія

 

Народився 2 квітня 1962 року у с. Держанівка Носівського району Чернігівської області в родині хліборобів. Після закінчення у 1979 році Держанівської середньої школи вступив на дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, який закінчив у 1984 році з відзнакою і отримав спеціальність «Учитель і логопед допоміжної школи. Олігофренопедагог дошкільних закладів освіти». По закінченню інституту працював вихователем у Київській допоміжній школі-інтернат №2, проходив службу у Збройних лавах СРСР.

 

У 1989 році запрошений на роботу до Інституту педагогіки України на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії олігофренопедагогіки. У 1991 році вступив на навчання до аспірантури зазначеного Інституту. Після закінчення у 1994 році аспірантури захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови учнівського самоврядування в допоміжній школі». В тому ж році, перейшов працювати до Київського Інституту внутрішніх справ на кафедру психології та педагогіки. Був одним із перших керівників психологічного факультету (1996-1997 рр.), на якому була започаткована підготовка психологів для пенітенціарної системи.

 

У 2009 – 2010 рр. очолював Науково-методичний центр навчальних закладів МВС України. До виходу у відставку у 2011 році працював начальником кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ. Самостійно розробив та викладав навчальні дисципліни «Методика викладання психології», «Педагогічна психологія», «Педагогіка» на психологічному факультеті НАВС. У 2011 році повернувся до роботи в науковій установі як головний науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

 

З серпня 2013 року професор кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби НАВС. У травні 2014 року був обраний за конкурсом на посаду заступника директора Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

 

З 1 квітня 2015 року — професор кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

З 2009 року — викладач Київської духовної академії і семінарії. Викладає навчальні дисципліни «Психологія» та «Педагогіка».

 

З 2017 році — професор Київської духовної академії.

 

У 2009 році отримав спеціальне офіцерське звання «полковник міліції». За роки багаторічної служби нагороджений відзнаками МВС України «За відзнаку у службі» І і ІІ ступеню, «За сумлінну службу» ІІ і ІІІ ступеню. У 2012 році за заслуги перед Українською Православною Церквою нагороджений орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. У 2017 році – орденом Української Православної Церкви святого великомученика Георгія Побідоносця.

Понад тридцять років працює у сфері дефектології та пенітенціарної педагогіки. У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина XIX – перша половина XX століття)». У 2010 році отримав вчене звання професора по кафедрі практичної психології. Ним започаткований новий науковий напрям в пенітенціарній педагогіці — «Пенітенціарна геронтологія». Основні положення якого розкриті у науково-методичному посібнику «Основи пенітенціарної геронтології» (К.: МП «Леся», 2002). Є членом двох спеціалізованих Вчених рад та редакційних колегій декількох науково-методичних видань НАПН України і НАВС.

 

Є автором та співавтором понад 350 наукових і науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, а також декількох навчальних посібників.

 

  1. Супрун М. О. Педагогіка : Педагогіка для духовних і світських закладів освіти. – К.: КДА, 2018.
  2. СупрунМ. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: навч. посібник. – К.: КІВС. –1998;
  3. Супрун М. О. Основи вікової та педагогічної психології в навчальній та позааудиторній роботі спеціалізованого закладу освіти: навч. посібник. – К.: КІВС. – 1998;
  4. Супрун М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): монографія. – К: КЮІ МВС. – 2005;
  5. Легуша С. М., Супрун М. О. Правове виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: сутність, функції та механізм: монографія. – К: КЮІ МВС. – 2006;
  6. Супрун М. О. Корекційне виховання учнів допоміжної школи засобами учнівського самоврядування: монографія – К.: «Леся». – 2009;
  7. Супрун М. О. Методика викладання психології у вищій школі: навч. посібник, рекомендований МОН України. – К.: Атіка (у співавторстві). – 2012;