ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на заочне відділення Київської духовної академії і семінарії

 

НОВА ІНФОРМАЦІЯ НА 2020 РІК

 

Київська духовна академія

 

01015, Київ, вул. Лаврська 15, корп.63

Телефон заочного відділу: 255-12-18

Електронна пошта: kda_zs@ukr.net

 

Київська духовна академія — вищий богословський навчальний заклад Української Православної Церкви, є науково-богословським та освітнім центром, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, фахівців в області богословської науки.

 

Термін навчання — 3,5 роки. Навчання платне.

 

До вступних іспитів до Київської духовної академії на Сектор заочного навчання допускаються клірики Православної Церкви, які закінчили духовну семінарію за першим розрядом (без трійок) та отримали благословення на вступ від єпархіального архієрея. Як виняток, до вступних іспитів в Академію можуть бути допущені миряни, які є викладачами духовних семінарій та училищ, а також співробітники єпархіальних установ, які не мають вищої богословської освіти.

 

На заочне відділення приймаються клірики Православної Церкви (канонічної), які не перебувають під церковним судом або за штатом, мають повну семінарську освіту. Перешкодою до вступу на Заочне відділення Академії є відсутність атестації з предметів, що вивчаються в духовній семінарії, а також наявність задовільних оцінок (трійок) з яких-небудь предметів за весь період навчання в Семінарії.

 

Для вступу до Академії на СЗН абітурієнт повинен успішно скласти такі іспити:

 

 1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту.
 2. Догматичне богослов’я.
 3. Церковна історія.
 4. Написати твір.

 

Для вступу до Академії потрібні такі документи:

 

 1. Анкета (бланк заповнюється абітурієнтом в Канцелярії заочного відділення).
 2. Прохання на ім’я ректора Академії.
 3. Рекомендацію-характеристику єпархіального архієрея (із зазначенням в рекомендації про вступ на заочний сектор)
 4. Дві фотографії у відповідній до сану формі (4х6 см.).
 5. Автобіографія.
 6. Ксерокопія диплома про закінчення духовної Семінарії (з наданням оригіналу), а також документи про світську освіту (з наданням оригіналу).
 7. Копія паспорта.
 8. Грамота про рукоположення (копія).

 

Документи приймаються до 28 липня.

 

Примітка: відсутність будь-якого з вищенаведених документа унеможливлює вступ абітурієнтів на СЗН Київської духовної академії.

 

Завантажити правила вступу до Київської духовної академії на заочне відділення.

 

 

Київська духовна семінарія

 

01015, Київ, вул. Лаврська 15, корп.63

Телефон заочного відділу: 255-12-18

Електронна пошта: kda_zs@ukr.net

 

Київська Духовна Семінарія — вищий богословський навчальний заклад, який готує священнослужителів.

 

Термін навчання — 4 роки. Навчання платне.

 

Вікові рамки для мирян — 55 років.

 

На заочне відділення приймаються клірики Православної Церкви (канонічної), які мають середню або вищу освіту, не перебувають під забороною або за штатом. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і здати усні іспити з таких дисциплін:

 1. Основи віровчення
 2. Біблійна історія
 3. Церковного читання і знання молитов
 4. Твір.

 

Для вступу в Семінарію потрібні такі документи:

 

 1. Анкета (бланк заповнюється абітурієнтом в Канцелярії заочного відділення).
 2. Прохання на ім’я ректора.
 3. Благословення єпархіального архієрея. (із зазначенням в рекомендації про вступ на заочний сектор)
 4. Дві фотографії у відповідній до сану формі (4х6 см.).
 5. Автобіографія.
 6. Свідоцтво про освіту (ксерокопія з поданням оригіналу).
 7. Копія першої сторінки паспорта (для іноземців потрібно нотаріально завірений переклад).
 8. Грамота про рукоположення (копія).

 

Документи приймаються до 28 липня.

 

Примітка: відсутність будь-якого з вищенаведених документа унеможливлює вступ абітурієнтів на СЗН Київської духовної семінарії.

 

Завантажити правила прийому до Київської духовної семінарії на заочне відділення.

 

 

ПРАВИЛА НАВЧАННЯ

на заочному відділенні Київської духовної академії і семінарії

НОВА ІНФОРМАЦІЯ НА 2020 РІК

 

Київська духовна академія

 

Київська Духовна Академія – вищий навчальний заклад Української Православної Церкви.

 

На заочне відділення магістратури КДА приймаються священнослужителі; викладачі з інших духовних навчальних закладів;  співробітники церковних відділів та установ, котрі закінчили семінарію по першому розряду (без трійок).

 

Термін навчання у магістратурі КДА – 3,5 роки.

 

Навчальний рік у Київській Духовній Академії складається з 2-х семестрів.

 

Навчання платне, вартість: 2000 гривень на рік.

 

Студенти забезпечуються навчальними програмами на кожен наступний семестр.

 

Згідно з семестровим розкладом, студентам необхідно своєчасно з’явитись на сесії для здачі іспитів (І, ІІ семестр). Студенти І-го курсу прибувають на першу настановчу сесію, згідно графіка, визначеного адміністрацією заочного сектору. Якщо студент не може з’явитись  на сесію з поважних причин, він має повідомити про це в заочне відділення КДАіС телефоном або електронною поштою. В наступний приїзд потрібно підтвердити  причину пропуску сесії довідкою (медичною, єпархіальною, тощо).

 

Прибувши на сесію, студент повинен надати довідку із засвідченням того, що він є кліриком відповідної єпархії, та не перебуває під забороною, церковним судом та за штатом (довідка подається два рази на рік під час проведення сесій). Миряни представляють довідку про те, що вони продовжують виконання церковного послуху.

 

При переході в іншу єпархію, студент повинен подати до канцелярії заочного відділення відповідну довідку.

 

Переведення з курсу на курс КДА, (після закінчення навчального року) здійснюється:

а) за умови отримання позитивних атестацій;

б) відсутності заборгованостей по всім дисциплінам;

в) після оплати навчання.

 

Виключенню підлягають студенти, котрі пропустили 2 сесії (без поважних причин).

 

Перездача двох незадовільних оцінок (по одному предмету) здійснюється в присутності викладацької комісії. При отриманні трьох двійок (по різним предметам) студент підлягає автоматичному виключенню.

 

Академічна відпустка надається студентам заочного відділення на підставі пред’явлених документів, що підтверджують необхідність тимчасового звільнення від навчання.

 

Студенти можуть користуватися фондами бібліотеки КДАіС в читацькому залі.

 

Студенти магістратури не забезпечуються житлом та харчуванням.

 

Студенти І-го курсу магістратури КДА повинні представити наукову записку до обраної теми магістерської роботи на першу екзаменаційну сесію.

 

На кожну наступну сесію студенти магістратури повинні надавати частину магістерської роботи, узгоджену з науковим керівником, згідно календарного плану написання роботи.

В разі нездачі студентом частини магістерської роботи, студент до здачі екзаменів не допускається.

 

Магістерські роботи захищаються на Вченій Раді КДАіС.

 

Видача дипломів Академії випускникам магістратури заочного відділення здійснюється після успішного закінчення під час загального випуску в кінці навчального року.

 

 

Київська духовна семінарія

 

 

На заочне відділення КДС приймаються священнослужителі; викладачі з інших духовних навчальних закладів;  співробітники церковних відділів та установ.

 

Навчальний рік у Київській духовній семінарії складається з 2-х семестрів. Для першого класу семінарії додатково проводиться настановча сесія на початку навчального року

 

Навчання платне, вартість: 2000 гривень на рік.

 

Студенти забезпечуються навчальними програмами на кожен наступний семестр.

 

Студенти КДС житлом та харчуванням не забезпечуються.

 

Згідно з семестровим розкладом, студентам необхідно своєчасно з’явитись на сесії для здачі іспитів (І, ІІ семестр). Якщо студент не може з’явитись  на сесію з поважних причин, він має повідомити про це в заочне відділення КДАіС електронною поштою, факсом або телеграмою. В наступний приїзд потрібно підтвердити  причину пропуску сесії довідкою (медичною, єпархіальною, тощо).

 

Прибувши на сесію, студент повинен надати довідку з засвідченням того, що він є кліриком відповідної єпархії канонічної Церкви, та не перебуває під забороною (довідка подається два рази на рік під час проведення сесій). Миряни представляють довідку про те, що вони продовжують виконання церковного послуху.

 

При переході в іншу єпархію, студент повинен подати до канцелярії заочного відділення відповідну довідку.

 

Переведення з класу в клас КДС (після закінчення навчального року) здійснюється:

а) за умови отримання позитивних атестацій.

б) відсутності заборгованостей по всім дисциплінам;

в) по сплаті за навчання.

 

Студенти 1, 2, 3, 4 класів семінарії здають в канцелярію заочного відділу  один твір за семестр. Письмові роботи здаються виключно в рукописній  формі

 

Методичні рекомендації з написання семестрових творів в КДАіС (завантажити)

 

Виключенню підлягають студенти, котрі пропустили 2 сесії (без поважних причин).

 

Перездача двох незадовільних оцінок (по одному предмету) здійснюється в присутності викладацької комісії. При отриманні трьох двійок (по різним предметам) студент підлягає автоматичному виключенню.

 

Студенти можуть користуватися фондами бібліотеки КДАіС в читальному залі.

 

Академічна відпустка надається студентам заочного відділення на підставі пред’явлених документів, що підтверджують необхідність тимчасового звільнення від навчання.

 

Студенти 4-го класу, які мають заборгованості по предметам чи оплаті за навчання, не допускаються до здачі підсумкового бакалаврського екзамену.

 

Видача дипломів бакалавра КДС студентам заочного відділення здійснюється після успішного закінчення навчання під час загального випуску в кінці навчального року.

 

 

РОЗКЛАД СЕСІЇ

 

 

 

Графік проведення весняної екзаменаційної сесії (завантажити)

 

Графік проведення сесії для студентів ІІ курсу магістратури (1-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для студентів ІІ курсу магістратури (2-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для студентів І курсу магістратури (1-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для студентів І курсу магістратури (2-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 4-го класу Семінарії (1-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 4-го класу Семінарії (2-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 3-го класу Семінарії (1-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 3-го класу Семінарії (2-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 3-го класу Семінарії (3-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 2-го класу Семінарії (1-й потік) (завантажити)

 

Графік проведення сесії для вихованців 2-го класу Семінарії (2-й потік) (завантажити)

 

 

ТЕМИ ПИСЬМОВИХ ТВОРІВ

 

 

Методичні рекомендації з написання семестрових творів в КДАіС (завантажити)

 

Предмети для написання творів для вихованців 1-4 класів Київської духовної семінарії (завантажити)

 

Теми творів для вихованців 1-го та 3-го класів Київської духовної семінарії (завантажити)

 

Теми творів для вихованців 2-го та 4-го класів Київської духовної семінарії (завантажити)