Програма вступного іспиту з англійської мови до магістратури КДА у 2019 році

08.05.2019

Почати

08.05.2019 - 20:30

Кінець

08.05.2019 - 20:30

Категорії

Новини

 

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ДО МАГІСТРАТУРИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ ТА АКАДЕМІЇ У 2019 РОЦІ

 

 1. Загальна інформація

 

Іспит з англійської мови з кандидатами на вступ до магістратури Київської духовної академії та семінарії проводиться з метою визначення їх здатності спілкуватися англійською мовою в обсязі навчальної програми з дисципліни «Англійська мова» освітнього ступеня «Бакалавр» духовного вищого закладу освіти.

 

Під час іспиту перевіряються уміння і навички у трьох основних видах мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння. Іспит складається з двох тестів (аудіювання і читання) та співбесіди (говоріння).

 

Тести з аудіювання і читання проводяться у складі групи. Співбесіда проводиться індивідуально з кожним кандидатом.

 

Під час іспиту не допускається використання довідкових матеріалів (словників, граматик) та технічних засобів (мобільних телефонів, планшетів та ін.).

 

 1. Тест з  аудіювання

 

Перевіряється здатність кандидата сприймати та розуміти тексти англійською мовою на слух. Кандидату пропонуються тестові завдання, які складаються із текстів, що подаються у комп’ютерному записі носія мови, та запитань до них. Кількість тестових завдань  – 20. Час представлення одного завдання –  до 30 секунд. Кожне тестове завдання подається лише один раз. Паузи між текстами – 15 секунд.

 

Прослухавши текст, кандидат повинен визначити, яке з тверджень (чи відповідей на запитання) він вважає правильним, і зазначити обрану відповідь на бланку для відповідей.

 

За кожну правильну відповідь кандидат набирає один бал. Максимальна кількість балів за тест – 20.

 

Загальна тривалість тесту 30 хвилин.

 

Приклад тестового завдання з аудіювання подано у Додатку 1.

 

 1. Тест з  читання

 

Перевіряється здатність кандидата зорово сприймати та розуміти тексти англійською мовою. Кандидату пропонуються тестові завдання, які складаються із текстів, що подаються у друкованому вигляді, та запитань до них. Кількість тестових завдань  – 20.

 

Прочитавши текст, кандидат повинен визначити, яке з тверджень (чи відповідей на запитання) він вважає правильним, і зазначити обрану відповідь на бланку для відповідей.

 

За кожну правильну відповідь кандидат набирає один бал. Максимальна кількість балів за тест – 20.

 

Загальна тривалість тесту 45 хвилин.

 

Приклад тестового завдання з читання подано у Додатку 2.

 

 1. Співбесіда

 

Перевіряється здатність кандидатів на вступ до усного діалогічного та монологічного мовлення. Кандидату пропонується серія послідовних запитань та комунікативних завдань англійською мовою на трьох етапах.

 

На першому (попередньому) етапі кандидату пропонується відрекомендуватися, розповісти про себе, свою сім’ю, своє місто (село), інтереси в житті (навчанні), пояснити бажання вступу до академії. При цьому екзаменатори можуть ставити уточнюючі запитання.

 

На другому (основному) етапі кандидат має виконати комунікативні завдання, які передбачають уміння усно висловлювати зв’язну розповідь англійською мовою в основних часових формах (теперішньому, минулому та майбутньому), описувати речі, місця, події, а також давати інструкції чи рекомендації. Комунікативні завдання будуються на основі інформації, яку кандидат висловив на першому етапі співбесіди. Під час виконання цих завдань кандидат має показати впевнену здатність сприймати на слух та висловлювати фактичну інформацію відповідно до граматичних, лексичних і стилістичних особливостей англійської мови. Завдання виконуються без підготовки, безпосередньо у ході участі кандидата у діалозі.

 

На третьому (завершальному) етапі кандидату ставляться додаткові запитання щодо його попередніх відповідей (мовленнєвих реакцій) на запитання і комунікативні завдання, може бути запропоновано поставити запитання екзаменаторам, робиться підсумок співбесіди та її завершення.

 

Відповіді кандидата оцінюється за такими критеріями: відповідність змісту повідомлення мовленнєвій ситуації; зв’язність і логічна послідовність повідомлення; дотримання фонетичних норм; правильне вживання лексики; правильність побудови граматичних конструкцій; адекватність реагування на запитання; вміння підтримувати бесіду; обсяг усного повідомлення; темп мовлення.

 

Максимальна кількість балів – 20.

 

 1. Оцінювання результатів іспиту

 

Максимальна кількість балів за іспит – 60. Оцінка за іспит виставляється відповідно до загальної кількості балів, які кандидат набрав за всі етапи відповідно до такої шкали:

 

Відмінно 60 – 54 балів
Добре 53 – 45 балів
Задовільно 44 – 37 балів
Незадовільно ≤ 36 балів

 

 

Додаток 1

 

Приклад тестового завдання з аудіювання

 

Instructions. Listen to the following passage and choose a correct answer to the question following it. All the answers are marked A, B, C or D. Remember, there is only one correct answer to the question.

 

Many years after the flood, there were again many people in the world, and they all spoke the same language. Instead of filling the earth as God had commanded, they gathered together and built a city. They were very proud, and they did not care about what God said. They even began building a tall tower to reach heaven. God saw that if they all kept working together to do evil, they could do many more sinful things. So God changed their language into many different languages and spread the people out all over the world. The city they had begun to build was called Babel, which means, “confused.”

 

What happened many years after the flood?

 1. People stopped being proud and doing sinful things.
 2. God commanded people to build a tall tower.
 3. God confused peoples’ languages and living places.
 4. People did not care about filling in the earth.

 

Correct answer is C.

 

Додаток 2

 

Приклад тестового завдання з читання

 

Instructions. Read the following passage and choose a correct answer to the question following it. All the answers are marked A, B, C or D. Remember, there is only one correct answer to the question.

 

Jesus sent his apostles to preach and to teach people in many different villages. When they returned to where Jesus was, they told him what they had done. Then Jesus invited them to go with him to a quiet place across the lake to rest for a while. So, they got into a boat and went to the other side of the lake. But there were many people who saw Jesus and the disciples leave in the boat. These people ran along the shore of the lake to get to the other side ahead of them. So when Jesus and the disciples arrived, a large group of people was already there, waiting for them. The crowd had over 5,000 men in it, not counting the women and children. To Jesus, these people were like sheep without a shepherd. So he taught them and healed the people among them who were sick.

 

What conclusion can you draw out of this passage?

 1. Jesus felt sympathy to people.
 2. People could not catch up with Jesus.
 3. People could not approach Jesus.
 4. Jesus felt loneliness of people.

 

Correct answer is A.

 

2136

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ