В КДАіС відбудеться ХІІ щорічна студентська конференція "Студентська наука в духовній школі"

04.02.2022

Почати

04.02.2022 - 23:30

Кінець

04.02.2022 - 23:30

Категорії

Новини , Публікації

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 24 березня 2022 року Київська духовна академія і семінарія проводить ХІщорічну студентську конференцію «Студентська наука в духовній школі».

 

У 2022 р. виповнюється 150 років з дня народження та 85 років з дня мученицької кончини видатного церковного вченого та відомого київського пастиря професора Київської духовної академії священномученика Олександра Глаголєва (1872-1937). З нагоди цих дат, конференцію буде присвячено життєвому шляху священномученика Олександра, а також питанню вивчення подвигу та спадщини новомучеників і сповідників ХХ ст.

 

Напрямки роботи конференції:

 

І. Спадщина новомучеників та сповідників ХХ ст.

 

 • Подвиг мучеництва в історії Церкви;
 • Життєвий шлях та наукова спадщина свмч. Олександра Глаголєва;
 • Проблемні питання вивчення історії гонінь на Церкву в радянський період;
 • Проблеми і перспективи прославлення та шанування новомучеників ХХ ст.;
 • Іконографія та гімнографія новомучеників та сповідників ХХ ст.

 

ІІ. Біблійна секція

 

 • Актуальні проблеми сучасної біблеїстики;
 • Історія тексту Слов’янської Біблії;
 • Вітчизняна традиція вивчення Біблії;
 • Українські переклади Святого Письма: історія і сучасність.

 

ІІІ. Богословська секція

 

 • Богословське осмислення актуальних проблем сучасності;
 • Богословська спадщина новомучеників та сповідників ХХ ст.;
 • Науково-богословська спадщина викладачів КДА.

 

ІV. Історична секція

 

 • Історія духовних шкіл;
 • Православні подвижникі благочесті ХІХ – початку ХХ ст.;
 • Подвиг новомучеників та сповідників ХХ ст.;
 • Церковне краєзнавство;
 • Історія Православної Церкви в Україні у ХХ столітті;

 

V. Церковно-практична секція

 

 • Актуальні проблеми сучасного церковного проповідництва;
 • Розвиток церковного законодавства;
 • Історія та богослов’я церковних таїнств;
 • Християнські традиції вітчизняної педагогіки;

 

До участі в конференції запрошуються студенти як духовних і богословських, так і світських навчальних закладів.

 

Робочі мови конференції: українська та російська.

Регламент доповідейдо 15 хвилин.

Місце проведення: Україна, місто Київ, Київська духовна академія.

 

У зв’язку з важкою епідемічною ситуацією передбачено як очну, так і дистанційну участь в конференції (на платформі Zoom).

 

Харчування та проживання учасників конференції забезпечує приймаюча сторона. Проїзд — за рахунок направляючої сторони.

 

Повідомлення про участь у конференції та теми доповідей просимо надіслати до Оргкомітету не пізніше 15 березня 2022 року. Електронну реєстрацію учасників конференції відкрито за посиланням.

 

Адреса Оргкомітету: 01015, Україна, Київ, вул. Лаврська 15, корпус 64, Київська духовна академія, секретарю Вченої ради протоієрею Василію Яковчуку.

 

Телефони для довідок: + 38 (044) 255-11-83

+ 38 (044) 255-12-06

+ 38 (044) 255-11-79

Факс: + 38 (044) 255-12-07

E-mail:  kda.orgkom@gmail.com

 

Реєстрація учасників почнеться о 9.30 в корпусі № 45 (Актовий зал) на території Києво-Печерської Лаври. Якщо Вас необхідно зустріти в аеропорту чи на вокзалі, вкажіть в заявці номер рейсу, час прибуття тощо. В разі самостійного прибуття, Вам буде необхідно звернутися до Київської духовної академії, корпус № 64.

 

 

24 марта 2022 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Киевская духовная академия и семинария проводит ХII ежегодную студенческую конференцию «Студенческая наука в духовной школе».

 

В 2022 г. исполняется 150 лет со дня рождения и 85 лет со дня мученической кончины выдающегося церковного ученого и известного киевского пастыря профессора Киевской духовной академии священномученика Александра Глаголева (1872-1937). По случаю этих дат, конференция будет посвящена жизненному пути священномученика Александра, а также вопросу изучения подвига и наследия новомучеников и исповедников ХХ ст.

 

Направления работы конференции:

 

І. Наследие новомучеников и исповедников XX века.

 

 • Подвиг мученичества в истории Церкви;
 • Жизненный путь и научное наследие свмч. Александра Глаголева;
 • Проблемные вопросы изучения истории гонений на Церковь в советский период;
 • Проблемы и перспективы прославления и почитания новомучеников ХХ ст.;
 • Иконография и гимнография новомучеников и исповедников ХХ ст.

 

ІІ. Библеистика

 

 • Актуальные проблемы современной библеистики;
 • История текста Славянской Библии;
 • Отечественная традиция изучения Библии;
 • Украинские переводы Святого Писания: история и современность.

 

ІІІ. Богословская секция

 

 • Богословское осмысление актуальных проблем современности;
 • Богословское наследие новомучеников и исповедников ХХ в.;
 • Научно-богословское наследие преподавателей КДА.

 

ІV. Историческая секция

 

 • История духовных школ;
 • Православные подвижники благочестия ХІХ – начала ХХ в.;
 • Подвиг новомучеников и исповедников ХХ в.;
 • Церковное краеведение;
 • История Православной Церкви в Украине в ХХ в.;

 

V. Церковно-практическая секция

 

 • Актуальные проблемы современного церковного проповедничества;
 • Развитие церковного законодательства;
 • История и богословие церковных таинств;
 • Христианские традиции отечественной педагогики;

 

К участию в конференции приглашаются студенты как духовных и богословских, так и светских учебных заведений.

 

Язык конференции: украинский и русский.

Регламент докладовдо 15 минут.

Место проведения: Украина, город Киев, Киевская духовная академия.

 

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией предусмотрено как очное, так и дистанционное участие в конференции (на платформе Zoom).

 

 

Питание и проживание участников конференции обеспечивает принимающая сторона. Проезд – за счет направляющей стороны.

 

Уведомление об участии в конференции и темы докладов просим присылать Оргкомитету не позднее 15 марта 2022 года. Электронная регистрация участников конференции по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJEmDac5g6iaoyG8sYZQ1yh-cnZMuLpRw7HBgQ1UC1gdA_dw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0v

 

 

Адрес Оргкомитета: 01015, Украина, Киев, ул. Лаврская 15, корпус 64, Киевская духовная академия, секретарю Ученого совета протоиерею Василию Яковчуку.

 

Телефоны для справок: + 38 (044) 255-11-83

+ 38 (044) 255-12-06

+ 38 (044) 255-11-79

Факс: + 38 (044) 255-12-07

E-mail: kda.orgkom@gmail.com

 

Регистрация участников начнется в 9:30 в корпусе № 45 (Актовый зал) на территории Киево-Печерской Лавры. Если Вас необходимо встретить в аэропорту или на вокзале, укажите в заявке номер рейса, время прибытия и т.п. В случае самостоятельного прибытия, Вам необходимо обратиться в Киевскую духовную академию, корпус № 64.

 

 

Прес-служба КДА

 

1515

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ