Звернення Київської духовної академії до представників релігійних закладів світу на захист Київських духовних шкіл (французькою) (+ВІДЕО)

23.03.2023

Почати

23.03.2023 - 23:30

Кінець

23.03.2023 - 23:30

Категорії

Новини , Публікації

З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії архієпископа Білогородського Сильвестра, проректор з начально-методичної роботи архімандрит Філарет (Волошин) від імені Київських духовних шкіл записав відеозвернення до представників світових релігійних навчальних закладів з проханням стати на захист КДАіС від їх незаконного виселення зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та, у зв’язку з цим, припинення діяльності одного з найстаріших духовних навчальних закладів Східної Європи, у якому на разі навчаються понад 300 студентів денної форми.

 

Офіційний сайт КДА публікує звернення у відео та текстовому форматах українською та французькою мовами.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Дорогі брати й сестри у Христі,

Пані та панове,

Шановні члени релігійних громад та всі люди доброї волі!

 

Я підношу до вас сьогодні голос волаючого в пустелі. Це не географічна пустеля, бо мова йде про монастир у центрі Києва, відомий у всьому світі. Києво-Печерська Лавра, будучи одним із головних культурних і релігійних центрів світу, стає пустелею демократії.

 

Вже дуже скоро, 29 березня 2023 року, вся наша велика родина цього монастиря, а саме: двісті монахів, триста студентів, майбутніх православних священиків, тридцять викладачів і триста робітників ризикують бути вигнаними з нашого власного дому, з цього святого місця. Уряд не питає нашої думки. Ми – невидимі. Ось чому наш голос лунає у пустелі.

 

Мене звати архімандрит Філарет (Волошин), я є проректором Київської духовної академії і семінарії. Я навчався в Практичній школі Вищих Досліджень та Католицькому інституті в Парижі. Завдяки цьому багатому досвіду, який я особисто та наші семінаристи засвоїли від французьких і франкомовних викладачів, ми почали розвивати в наших школах патристику та богословські студії в Україні. Завдяки Вашій люб’язності та доброму ставленню до нас, ми мали непохитну надію на науковий розвиток наших церковних студій. Але тепер ми не маємо навіть надії на своє існування.

 

У монастирі знаходиться Київська духовна академія та семінарія, а значить, є загроза її знищення як навчального закладу.

 

Нам доведеться починати все спочатку.

 

Уряд навіть не дає нам закінчити навчальний рік. Окрім війни та всіх труднощів, з якими зараз зіштовхується Україна, нам додають ще й неможливість продовжувати молитися та займатися науковими дослідженнями у рідних стінах.

 

Ми закликаємо Уряд України, міжнародну спільноту та всіх людей доброї волі звернути увагу на цю складну ситуацію та зробити все можливе для забезпечення захисту нашої громади.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Мовою оригіналу:

Chères sœurs et Chers frères en Christ,

Mesdames et Messieurs,

Honorables membres des communautés religieuses et toutes les personnes de bonne volonté!

 

Je vous porte aujourd’hui la voix qui hurle dans le désert. Ce n’est pas un désert géologique, parce qu’il s’agît d’un monastère au centre de Kiev, connu dans tout le monde. La Laure des Grottes de Kiev étant l’un des principaux centres culturels et religieux du monde devient un désert de la démocratie.

 

Très tôt, le 29 mars, toute notre grande famille de ce monastère, à savoir deux cents moines, trois cents étudiants, les futurs prêtres orthodoxes, trente professeurs et trois cents ouvriers, risquons d’être chassés de notre propre maison, de ce lieu sacré. Le gouvernement ne nous demande pas notre avis. Nous sommes invisibles. Voilà, pourquoi notre voix est dans le désert.

 

Je suis archimandrite Filaret Voloshyn, vice-recteur de l’Académie et du séminaire de Kiev. J’ai étudié à l’Ecole pratique des Hautes Etudes et à l’Institut Catholique à Paris. Grâce à cette riche expérience des professeurs français et francophones que moi personnellement et nos séminaristes avons absorbée, nous avons commencé à développer les études patristiques et théologiques en Ukraine. Grâce à votre gentillesse et vos bons rapports, nous avons eu une espérance inébranlable d’un développement scientifique de nos études ecclésiastiques.  Mais maintenant, nous n’avons même plus l’espoir sur notre existence.

 

L’Académie et le séminaire de Kiev se trouvent dans le monastère, ce qui signifie qu’il y a aussi une menace de leur destruction comme établissement d’enseignement.

 

Nous devrons recommencer tout à zéro.

 

Le gouvernement ne nous permet même pas de finir l’année académique. Outre la guerre et toutes les difficultés que l’Ukraine rencontre en ce moment, on nous ajoute aussi l’impossibilité de continuer la recherche sur la riche histoire de nos écoles théologiques.

 

Nous exhortons le Gouvernement de l’Ukraine, la communauté internationale et toutes les personnes de bonne volonté à porter leur attention à cette situation grave et de tout mettre en œuvre pour assurer la protection de notre communauté.

 

2166

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ