Звернення Київської духовної академії до представників релігійних закладів світу на захист Київських духовних шкіл (італійською) (+ВІДЕО)

23.03.2023

Почати

23.03.2023 - 23:30

Кінець

23.03.2023 - 23:30

Категорії

Новини , Публікації

З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії архієпископа Білогородського Сильвестра, проректор з навчально-методичної роботи архімандрит Філарет (Волошин) від імені Київських духовних шкіл записав відеозвернення до представників світових релігійних навчальних закладів з проханням стати на захист КДАіС від їх незаконного виселення зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та, у зв’язку з цим, припинення діяльності одного з найстаріших духовних навчальних закладів Східної Європи, у якому на разі навчаються понад 300 студентів денної форми.

 

Офіційний сайт КДА публікує звернення у відео та текстовому форматах українською та італійською мовами.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Дорогі брати й сестри у Христі,

пані та панове, шановні члени релігійних громад і всі люди

доброї волі!

 

Можливо, останнім часом ви багато чули про Україну, головним чином через війну Росії проти нас українців. Ситуація на фронті непроста. Сьогодні європейці й українці єдині, як ніколи у світовій історії. Ви нас значно підтримуєте харчовими продуктами, лікарськими засобами тощо, ви ділитеся з нами своїми грошима, але перш за все ми безмежно вдячні за вашу близькість і серце, які ви вкладаєте у своїх молитвах та думках про нас.

 

Разом ми захищаємо людські цінності, а не тільки торгівлю чи території. Людські цінності, культура, надія на мирне майбутнє – ось те, що дійсно важливо берегти. Величезна кількість українських воїнів сьогодні боронять Україну, бо мають цю надію і знають, що ми всі молимо Бога дарувати нам довгоочікуваний мир.

 

Однак 29 березня наша українська влада хоче вирвати у них цю надію, без жодного пояснення причини розірвавши з Київською святинею договір про безстрокове використання, що був підписаний у 2013 році. У цьому монастирі ми завжди молилися за всіх українців і за увесь світ.

 

Мене звати архімандрит Філарет (Волошин), я є проректором Київської духовної академії та семінарії, що знаходиться саме в цьому монастирі: «Києво-Печерська Лавра». Звертаюся до вас, бо нам теж доведеться покинути наші духовні школи, навіть не закінчивши навчального року.

 

Історія наших шкіл дуже багата. За останні роки у нас склалися теплі відносини з численними італійськими закладами освіти. Завдяки люб’язності Католицького Комітету зі співпраці у сфері культури, я особисто мав змогу вивчати багатство італійської культури та мови в Рондіне, місті, де не поділяють людей на добрих і злих, привілейованих і непривілейованих, а на ділі показують, що мир у світі не є утопією. Велика кількість наших семінаристів збагатили свій досвід не тільки знаннями християнської науки, але й прикладом вашої любові, терпимості й взаєморозуміння.

 

У нас склалися прекрасні відносини зі спільнотою Бозе, яка завжди люб’язно надавала нам можливість збагатити себе богословськи та духовно. На сайті спільноти Бозе вже оприлюднили стурбованість цією складною ситуацією. Ми дуже вдячні їм за братню позицію.

 

У цей вкрай важкий час для нашої Української Православної Церкви, коли Київські духовні школи перебувають на межі можливого знищення, ми закликаємо Уряд України, міжнародну спільноту та всіх людей доброї волі звернути увагу на цю важку ситуацію та піднести свій голос на захист нашої великої родини, що складається із двохсот ченців, трьохсот студентів, майбутніх православних священників, і тридцяти викладачів наших шкіл, які ризикують бути вигнаними зі свого дому вже 29 березня цього року.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

Signore e signori, onorevoli membri delle comunità religiose e tutte voi,

persone di buona volontà!

 

Ultimamente avrete sentito parlare molto dell’Ucraina, soprattutto a causa della guerra russa contro noi ucraini. La situazione sul fronte non è facile. Gli europei e gli ucraini sono uniti come mai nella storia mondiale. Ci supportate enormemente con prodotti alimentari, medici etc, ci date i vostri soldi, ma soprattutto vi siamo infinitamente grati per la vicinanza ed il cuore che mettete nelle vostre preghiere o nei vostri pensieri. Insieme proteggiamo i valori umani, non solo il commercio e i territori. I valori umani, la cultura, la speranza di un futuro di pace sono i valori più importanti da difendere.

 

Tanti soldati ucraini combattono oggi perché hanno questa speranza e sanno che noi tutti preghiamo Dio di darci la pace tanto attesa.

 

Ma il 29 marzo il governo dell’Ucraina vuole strappare via questa speranza risolvendo il contratto del monastero a Kiev che ci aveva dato nel 2013 senza spiegarcene la ragione. In questo monastero abbiamo sempre pregato per tutti gli ucraini e per tutto il mondo.

 

Sono archimandrita Filaret Voloshyn, vicerettore dall’Academia e del seminario ortodosso di Kiev che si trova esattamente in questo monastero “Laura delle grotte di Kiev” , dovremo abbandonare le nostre scuole teologiche ancor prima di poter finire l’anno scolastico.

 

La storia di queste scuole è grandissima. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche tanti rapporti con le università italiane. Grazia alla gentilezza del Comitato Cattolico per la Collaborazione Culturale , personalmente ho potuto studiare la ricchezza della vostra cultura e lingua italiana a Rondine, un luogo dove non si divide l’umanità in buoni e cattivi, privilegiati e non privilegiati e si coltiva la certezza che un mondo in pace non è un’utopia . Tanti seminaristi del nostro seminario hanno arricchito il loro bagaglio culturale non solo con la scienza cristiana ma soprattutto con il vostro esempio di amore, tolleranza e comprensione reciproca.

 

Abbiamo buon rapporti con il monastero di Bose che ci sempre dato la possibilità di arricchirci teologicamente e spiritualmente. Bose ha già reso pubblico la propria preoccupazione per questa situazione così complicata.  Li ringraziamo molto per loro posizione fraterna.

 

In questo momento durissimo per la nostra Chiesa Ucraina, quando le nostre scuole di futuri preti ortodossi sono sull’orlo della possibile estinzione, noi esortiamo il nostro governo dell’Ucraina, la communita internazionale e tutti gli uomini di buona volontà di prestare attenzione a questa situazione grave e alzare la loro voce per una grande famiglia di 200 monaci, trecento studenti, futuri preti ortodossi e trenta professori delle nostre scuole, che rischiano di essere cacciati fuori dalla loro casa il 29 marzo di quest’anno.

 

1289

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ